Wat is Yoga?

Er zijn veel verschillende ideeën over Yoga, waar het vandaan komt, waar het over gaat, en hoe je een reeks technieken kunt beoefenen.

In het algemeen wordt het erkend als een oud systeem van filosofieën, beginselen en praktijken die meer dan 2500 jaar geleden zijn afgeleid van de Vedische traditie van India en de Himalaya. Het is een systeem dat de multidimensionale aard van de menselijke persoon erkent, en voornamelijk betrekking heeft op de aard en de werking van de geest, gebaseerd op ervaringsgerichte beoefening en zelfonderzoek.

In Yoga worden het lichaam, de ademhaling en de geest gezien als een eenheid van deze multi-dimensionale aspecten van elk menselijk wezen. Het systeem en de verschillende technieken van Yoga cultiveren de ervaring van die eenheid, wat leidt tot een grotere integratie van het zijn, innerlijke rust en helderheid van de geest. Het is een systeem dat ontworpen is om gezondheid en geluk te cultiveren, en een groter gevoel van zelfbewustzijn en hoger bewustzijn.

Yoga cultiveert gezondheid en welzijn (fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal) door het regelmatig beoefenen van een reeks verschillende technieken, waaronder houdingen en beweging, adembewustzijn en ademhalingsoefeningen, ontspanning en concentratie, zelfonderzoek en meditatie.

Yoga is een benadering van het leven die waarde hecht aan de juiste inspanning, gebaseerd op evenwicht en harmonie, in ieder mens en met elkaar.

ONDERZOEK NAAR DE VOORDELEN VAN YOGA

Kwaliteitsonderzoek is belangrijk voor elk gebied van welzijn, gezondheidszorg en persoonlijke ontwikkeling. Men zou kunnen stellen dat de beoefening van yoga honderden jaren van onderzoek heeft ondergaan door de beproevingen van de oude beoefenaars, die op hun beurt de effecten op hun leerlingen observeerden.

In onze hedendaagse context verwachten we echter dat protocollen, interventies en andere activiteiten die deel uitmaken van ons welzijns- of gezondheidsplan de "toets" van onze hedendaagse onderzoeksmethoden kunnen doorstaan.

De laatste jaren is er een groeiend aantal goed opgezette studies naar de gezondheidsvoordelen van yoga. Deze tonen aan dat het beoefenen van yoga veilig, nuttig en zeer kosteneffectief is voor een breed scala van aandoeningen en levensfasen.

WAT GEBEURT ER IN EEN TYPISCHE YOGALES?

Yogalessen variëren, afhankelijk van de specifieke stijl of traditie van de leraar of school. Deelnemers kunnen vaak oefenen op yoga/oefen matten.

Een gewone yogales bestaat meestal uit:

  • Een inleiding, eventueel met ademhalingsoefeningen en/of ontspanning
  • Een fysieke warming-up
  • Yoga houdingen, bewegingen en strekkingen
  • Ontspanning en/of meditatie.

Meditatie is meestal een integraal onderdeel van yoga en veel yogaleraren bieden lessen aan die gewijd zijn aan meditatie. Deelnemers oefenen meestal op kussens op de grond, of zittend op stoelen. Een meditatieles omvat gewoonlijk:

  • Een inleiding met eventueel ademhalingsoefeningen, ontspanning en inspirerende lezingen
  • Een aantal mentale focus- en meditatieoefeningen
  • Terugkeer naar een uiterlijke focus en korte discussie